Základy balistiky


Základy balistiky

s předchozí důkladnou instruktáží