První pomoc


Jindřich Petřík

První pomoc v krizových situacích

Mgr. Jindřich Petřík

První pomoc

Kurz první pomoci tak, jak ji neznáte. Využití postupů a technik ověřených v bojových situacích speciálními jednotkami. Materiály běžně neznámé a nedostupné ani pracovníkům záchranné služby. Situace blížící se svou naturalistickou podobou realitě, která může ve vašem okolí nastat každým okamžikem v důsledku nehody. Nechceme předjímat, ale realita dnešní Evropy může přinést i situace, ve kterých využijete techniky COMBAT LIFE SAVER, jako jsou zástava masivního krvácení, zajištění průchodnosti dýchacích cest apod.

Získaná kompetence: schopnost poskytnout život zachraňující první pomoc v krizových situacích, komunikace s IZS a používání specializovaných i improvizovaných prostředků první pomoci

Časová dotace: 1-2 dny, včetně modelových situací

Cena: …bude stanovena smluvně, podle počtu účastníků a rozsahu kurzu

Lektor: Mgr. Jindřich Petřík

.