Jsme organická skupina nezávislých specialistů,

disponující rozsáhlými teoretickými i praktickými znalostmi

z oblasti bezpečnosti, práva a státní správy,

nabytými dlouholetými zkušenostmi

v soukromoprávní i veřejnoprávní oblasti našich činností

Zajišťujeme:

– přednášky, školení a kurzy zaměřené na zvládání zátěžových, krizových a kriminálních situací a jejich přežití – včetně nácviku reakcí

– kurzy zaměřené na ovládání zbraní a bezpečnostních prostředků, střelecké kurzy různého zaměření a úrovně

– komplexní řešení bezpečnostní situace klienta

(analýza rizik, stanovení bezpečnostního standardu a bezpečných algoritmů činností, jejich implementace do systému klienta,

bezpečnostní a detektivní služby)