I – Znej svoji zbraň


kurzy zbrojní průkaz

I – Znej svoji zbraň

Kurz zaměřený na zvládnutí základních technik, jejichž cílem je získat jistotu v obsluze zbraně, pochopení principů jejího fungování a z toho vyplývajících  specifik střelby, výběr vhodné zbraně, základní úkony (rozborka, čištění, kontrola technické způsobilosti atd.).

Získaná kompetence po absolvování kurzu této úrovně je teoretické zvládnutí a praktické procvičení:

1)
– zásad bezpečné manipulace se zbraní(nezaměňovat prosím s tzv. „bezpečnou manipulací“ vyžadovanou zkušebními komisaři u zkoušek na zbrojní průkaz – tam je cílem dokonale eliminovat možnost použití jakýchkoli fungujících postupů a drilů),
– principů obsluhy vlastní zbraně,
– zaujmutí střeleckého postoje, držení zbraně, míření, spouštění
         (cílem všech těchto aktivit je trefit přesně statický cíl)

2)
– pochopení principů střelby na více cílů,
– vícenásobného výstřelu (double tap, rychlá opakovaná střelba na cíl)
– přebití (taktického a bojového)

3)
– odstraňování závad

Nutno zdůraznit rozdíl mezi střelbou „sportovní“,  nepředpokládající reakci protivníka (kterým je papírový či kovový terč) a „bojovou“ či „obrannou“, při které se počítá s tím, že přestřelka nebude pouze jednostranná. Proto zejm. 2) a 3) část tohoto základního kurzu je členěna do zmíněných dvou směrů.

Časová dotace: 5-6 hodin

Požadavek na vybavení: oděv a obuv vhodné na venkovní střelnici, vlastní zbraň a munice (200ks) v případě potřeby lze zajistit zapůjčení na základě osobní dohody, ochranné pomůcky (zrak, sluch)

Počet účastníků: 5-20

Cena kurzu:  1.250,-Kč (nebo smluvně upravená)

Výstup: Certifikát CROM Consulting