III – Zbraň je nástroj


střelecké kurzy

III – Zbraň je nástroj

Kurz organicky navazující na „II – Znej svou zbraň“ (jeho absolvování je vyžadováno) zaměřený na zvládnutí specializovaných střeleckých technik

Získaná kompetence po absolvování kurzu této úrovně je teoretické zvládnutí a praktické procvičení:

1)
– střelby po vyhodnocení situace, na pokyn
– prostupu davem se zbraní a jejího následného účinného použití
– kombinace boje se zbraní a beze zbraně (gradace konfliktu)

2)
– střelby ve stresu (hluk, střelba, fyzický kontakt)
– střelby ve skupině 2-5 střelců, fungujících jako jednotka
– postupu terénem ve skupině střelců, změny pozic ve skupině, řešení závady

3)
– střelby na kontaktní vzdálenost
– kombinace boje beze zbraně, chladnou zbraní a palnou zbraní (gradace konfliktu, více cílů)
– střelby v reálných podmínkách (opravdu si před střeleckým soubojem nejprve nasadíte chrániče sluchu a ochranné brýle?)

Časová dotace: 7-8 hodin

Požadavek na vybavení: oděv a obuv vhodné na venkovní střelnici, vlastní zbraň a munice (300ks. V případě potřeby lze zajistit zapůjčení na základě osobní dohody), pouzdra na zbraň a zásobníky, ochranné pomůcky (zrak, sluch)

Počet účastníků: 5-15

Cena kurzu:  1.750,-Kč (nebo smluvně upravená)

Výstup: Certifikát CROM Consulting