II- Ovládni svou zbraň


střelba na cíl

II- Ovládni svou zbraň

Kurz organicky navazující na „I – Znej svou zbraň“ (jeho absolvování není podmínkou, je však vyžadováno prověření vstupní úrovně účastníka z důvodů bezpečnosti všech účastníků) zaměřený na zvládnutí nadstavbových střeleckých technik

Získaná kompetence po absolvování kurzu této úrovně je teoretické zvládnutí a praktické procvičení:

1)
– rychlého a přesného výstřelu
– vícenásobného výstřelu do jednoho cíle
– vícenásobného výstřelu do více cílů
– střelba na pohyblivý cíl
– pohybu se zbraní a střelby za pohybu

2)
– tasení a následného výstřelu/vícenásobného výstřelu
– střelba z různých poloh
– střelba ve stresu (po zátěži fyzické, psychické, kombinace)

Časová dotace: 6-7 hodin

Požadavek na vybavení: oděv a obuv vhodné na venkovní střelnici, vlastní zbraň a munice (300ks. V případě potřeby lze zajistit zapůjčení na základě osobní dohody), pouzdra na zbraň a zásobníky, ochranné pomůcky (zrak, sluch)

Počet účastníků: 5-15

Cena kurzu:  1.450,-Kč (nebo smluvně upravená)

Výstup: Certifikát CROM Consulting

.