Přednášky


Andor Šándor

Přednášky na témata:

Současná bezpečnostní situace v ČR, v EU a ve světě, její vývojové trendy, terorismus

Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze)

Jiří František Průža

První psychická pomoc v těžkých životních situacích

Mgr. Jiří František Průža

První psychická pomoc a základy krizové intervence v náročných životních situacích. Skupinová dynamika mezilidských vztahů v podmínkách ohrožení zdraví a života. Psychologie davu. Psychologické aspekty únosu, zajetí, výslechu – psychologie přežití. Vznik, rozvoj a detekce posttraumatické stresové poruchy.

Pavel Kučera

Základy střelecké přípravy, konstrukce zbraní a munice, základy balistiky
 
Dozvíte se, jak jsou konstruovány palné zbraně, jak fungují, co způsobí střela v cíli a jak se ke zbrani chovat, aby fungovala podle vašich představ. Zjistíte, jak funguje munice a jak zvolit ideální kombinaci zbraně a munice.
 
Časová dotace přednášky: 3-4 hodiny, je vhodné navázat praktickým základním kurzem „Znej svoji zbraň„, kde si ověříte v praxi, že teoreticky zjištěné skutečnosti v realitě opravdu fungují!
 
Cena: 400,-Kč / osoba nebo smluvně stanovena
 
Lektor:  Mgr. Stanislav Kazbunda, Pavel Kučera