Legislativní specifika držení a nošení zbraní


Stanislav Kazbunda

Legislativní specifika držení a nošení zbraní

Objasníme vám specifika nejrůznějšími zákony upravených podmínek držení, nošení a používání zbraní nejen palných, ale obecně střelných (víte, jaký je rozdíl mezi palnou a střelnou zbraní?) i chladných zbraní…i předmětů, které se zbraní stanou až po uchopení do ruky. Zákony naší země jsou pestré a je vhodné je znát a orientovat se v nich dávno předtím, než uchopíte do ruky zbraň!
Platí sice dávná pravda, že „je lepší být dva roky v base, než dva metry pod zemí“, ale lepší je neokusit ani jedno ze zmiňovaného!

Získaná kompetence: schopnost chovat se způsobem minimalizujícím nebezpečí konfliktu se zákony upravujícími držení a nošení zbraní, jejich použití v reálném prostředí,  oprávněnost použití zbraně včetně improvizovaných,
znát zákonné podmínky nutné obrany, krajní nouze a oprávněného použití zbraně a správný postup po použití zbraně tak, aby se předešlo konfliktu se zákonem

Časová dotace: 3 hodiny

Cena:  300,-Kč / osoba  nebo smluvně stanovena

Lektor:  Mgr. Jaroslav Kazbunda, Mgr. Stanislav Kazbunda

.