Přežití mimo civilizaci


přežití mimo civilizaci

Přežití mimo civilizaci

Obvyklý styl kurzů přežití se zabývá přežitím ve volné přírodě. Připusťme, že k tomu může dojít, ale opravdu divoká příroda, nepostižená lidským vlivem, ve střední Evropě prakticky neexistuje. Je zde pouze jakési „kombinované prostředí“, ve kterém je prakticky odkudkoli na dohled nějaký produkt lidské činnosti, jako jsou města, vesnice, cesty, budovy…ale hlavně pole, louky, lesy a následky mnohaleté lidské zemědělské činnosti. Vyzkoušejte si tedy pod vedením našich instruktorů, jestli zvládnete přečkat stanovený čas v tomto kombinovaném prostředí tak, abyste byli schopni bez jakýchkoli omezení pokračovat v dalších běžných činnostech (neboť právě TO je cílem „přežití“, ne „nějak vydržet“ stanovenou dobu a pak se odjet zregenerovat do lázní…)

Získaná kompetence: schopnost chovat se způsobem minimalizujícím nebezpečí v nepřátelském prostředí (prostup krajinou, maskování, kryt/úkryt, únik, reakce na napadení atd.), základy první pomoci improvizovanými prostředky, základy orientace v terénu s i bez mapy, zkušenost s vlastní reakcí na nezvyklou stresovou situaci

Časová dotace: 2 a více dnů, včetně modelových situací

Cena: …bude stanovena smluvně, podle počtu účastníků a rozsahu kurzu

Lektor: ….tým CROM Consulting sestavený ad hoc podle potřeb konkrétního kurzu