Nácvik obrany terorista


Nácvik obrany terorista

…vyrozumí POLICII ČR a dají najevo stav uvnitř, třeba vylepením textu s počtem osob a jejich zdravotním stavem.