Bc. Jiří Potyš


Jiří Potyš

Jiří Potyš

Bc. Jiří Potyš

bývalý příslušník PČR a AČR, instruktor sebeobrany a střelecké přípravy u PČR, absolvent FSPS obor SEBS (Speciální edukace bezp. složek), trenér II.třídy karate kyokushin a nositel 3 DANu karate kyokushin (zakládající člen KK v ČR), instruktor pro teleskopický obušek a taktické příslušenství ESP – (Civil, Ozbrojené složky), osobní trenér, paravýcvik