4


4

… těžkost volby a uvědomili si hodnotu vlastní svobody.