3


3

…ráz výkonné zbraně….kdyby ji správně držela